HVU | 0705-37 04 48

 • Utbildning och rådgivning

Rådgivning och Utbildning

Vi arbetar tillsammans för dig eller för din verksamhet

Hos HVU får du rådgivning eller utbildning. Vi kan utforma utbildningarna tillsammans eller så kan din verksamhet välja ett välbeprövat koncept. Allt för att din verksamhet ska utvecklas på bästa sätt!

Vi hittar praktiska, konkreta lösningar på komplexa problem

HVU har gedigen erfarenhet av de särskilda utmaningar små och medelstora företag möter i sin vardag. Det är de utmaningarna jag jobbar mest med och som jag specialiserat mig på. Utbildningen eller rådgivningen ska se till så att din enhet får goda förutsättningar för tillväxt. Utgångspunkten är alltid din verklighet.

Din vardag förenklas. Du får både karta och kompass

En verksamhet kan utvecklas på många olika sätt. Vad är intressant för dig och vad behöver du? Tillsammans kommer vi på ett bra upplägg för dig eller för din verksamhet. Det kan handla om rådgivning och coachning eller om en utbildning för hela din verksamhet. Det kan även vara hjälp med att facilitera och leda workshops eller att göra en analys. Kanske ett samtal eller ett långsiktigt samarbete? Du väljer.

Din vardag
är min
utgångspunkt

 • Ledarskapsutveckling

  Din roll som ledare i små och medelstora företag är speciell och oftast har du flera olika roller. Kanske känner du att du vill stärka dig själv i din roll som ledare och inspiratör? Du får verktyg för att kunna ge dina medarbetare rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb och en god inblick i hur du gör för att delegera på ett bra sätt.

  I ledarskapet ingår att medvetet driva din verksamhet mot olika mål och att fokusera på rätt saker för att nå målen. Vi belyser också rollen som vd i förhållande till ägare eller styrelse. Din vardag är min utgångspunkt.

 • Organisationsutveckling

  Har du precis startat en verksamhet eller har ni vuxit snabbt? För att skapa en god organisation behövs kunskaper om delegering och ledningsstrukturer. Vi tittar tillsammans på hur din organisation ska se ut för att passa dig och din verksamhet. Hur ska din organisation struktureras? Hur jobbar du bäst med att fördela ansvar? Du får ovärderliga och nödvändiga kunskaper om hur du bygger upp ett effektivt leveranssystem i kombination med ett effektivt stödsystem för ledningsgruppen.

 • Strategi

  Strategiarbete handlar om hur du får alla med på tåget. Hur du gör för att se till att alla medarbetare vet vad ni siktar mot och på vilket sätt ni vill växa. Ibland behöver du fatta snabba beslut och arbeta lösningsorienterat som en del av det strategiska arbetet. Kanske siktar ni på att lyckas internationellt? I så fall erbjuder HVU dig de nycklar som behövs för att din verksamhet ska kunna förbereda sig och lyckas. Du lär dig vad du ska göra samtidigt som du gör det.

 • Kultur och värderingar

  Vad står din verksamhet för? Hur beter sig dina medarbetare i mötet med kunden? Hur bemöter ni varandra? Din verksamhets kultur och värderingar är utgångspunkten när du tydliggör och berättar om er vision och målbild, för både kunder och medarbetare.

 • Strategisk kompetensförsörjning

  Du vet vad ni är bra på, men kanske vet du inte vad ni är bäst på och vad som är din verksamhets styrkor vid en jämförelse med andra i samma bransch. Hur hittar du och definierar er kompetens? Du leds i arbetet med att beskriva roller och kompetenser som finns i din verksamhet. Vi tar fram planer och strategier för kompetensöverföring, så att du vet att din verksamhet har den kompetens som krävs av er. Det handlar om att arbeta både på kort och lång sikt med att skapa rätt sammansättning av personer och kompetenser för att utveckla din verksamhet positivt.

 • Marknadsföring

  Du behöver berätta vad du gör och vad du kan för att din verksamhet ska växa. Det kan HVU hjälpa dig med. Du får hjälp med din verksamhets kommunikationsstrategi och tillsammans funderar vi på var, när och hur du behöver synas. Vi pratar också om hur du bygger starka och långsiktiga relationer med dina kunder. Vi jobbar också med utgångspunkten för kommunikationsstrategin och använder de verktyg som finns, så som marknadsanalys, konkurrentanalys och omvärldsbevakning.