HVU | 0705-37 04 48

  • Min Metod - Columbi Ägg

Vår metod

Tänk att lösa det omöjliga! Vår metod kallar vi för Columbi ägg. Den hjälper oss att tillsammans hitta praktiska, konkreta lösningar på det som verkar omöjligt att reda ut i din verksamhet.

Upptäcktsresanden Christofer Columbus ställde ett ägg på högkant genom att helt enkelt krossa det i ena änden. Lika genialt enkel och lika överraskande kan din lösning vara!

Ledarskap är att skapa tydlighet!

Du som ledare behöver hitta ett stabilt underlag för att din verksamhet ska stå stadigt och utvecklas positivt. Metoden Columbi ägg vilar på fyra fundament:

  • omvärld
  • relationer
  • beslutskraft
  • kompetens

Själva ägget utgörs i modellen av ledarskapets huvuduppgifter, som vision, affärsidé och organisation.

Kommunikation är nyckeln till framgång

Genom tydlig och medveten kommunikation får du alla inom din verksamhet att känna sig involverade och engagerade. Det blir roligare att jobba och ni utvecklas på ett positivt sätt.

Din vardag förenklas. Du får både karta och kompass.