HVU | 0705-37 04 48

Ledarskap
är att skapa
tydlighet

Karin Henriksson

Henriksson Verksamhetsutveckling AB, HVU, startade år 2000. I 22 år har jag hjälpt verksamheter inom både offentlig sektor och näringsliv att hitta praktiska, konkreta lösningar på komplexa problem. Du erbjuds utbildning och rådgivning, individuellt eller i grupp. Skräddarsytt eller utifrån ett beprövat koncept. Din vardag är min utgångspunkt.

Varmt välkommen till HVU!

Min metod

Min metod

Columbi ägg
Upptäcktsresanden Christofer Columbus ställde ett ägg på högkant genom att helt enkelt krossa det i ena änden. Lika enkel och lika överraskande kan din lösning vara!

Läs mer

Rådgivning och Utbildning

Rådgivning och Utbildning

Hos HVU får du utbildning eller rådgivning. Vi kan utforma utbildningarna tillsammans eller så kan din verksamhet välja ett välbeprövat koncept. Allt för att din verksamhet ska utvecklas på bästa sätt!

Läs mer